MKB Stimuleringsfondsen

Er zijn diverse nieuwe initiatieven, waarin ondernemers en oud-ondernemers, CEO’s van grote internationale bedrijven, maar ook institutionele beleggers en pensioenfondsen gezamenlijk kapitaal bijeen brengen, met als doel de financierbaarheid van het MKB in Nederland te verbeteren. Via dergelijke fondsen wordt dit kapitaal ingezet om het eigen vermogen van deelnemende mkb-ondernemers te versterken. Bovendien zetten deze investeerders hun netwerken, sector-, marketing- en productkennis en expertise actief in voor mkb-ondernemers.

Welke soorten MKB Stimuleringsfondsen zijn er?

 

Voorbeelden van MKB Stimuleringsfondsen zijn het Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK), het MBK Impulsfonds en FundiQ.

Ondernemend Oranje Kapitaal
OOK is een nieuwe participatiemaatschappij die als doel heeft kansrijke Nederlandse MKB-ondernemingen te helpen in het realiseren van hun (groei) plannen. De investeerders in OOK zijn grote Nederlandse ondernemingen, financiële instellingen, vermogende ondernemers en families, die het Nederlandse MKB belangrijk vinden. Behalve kapitaal zetten zij ook hun kennis, netwerk en ervaring in voor deze ondernemingen. OOK investeert risicodragend kapitaal in Nederlandse MKB ondernemingen. Het is belangrijk dat een investering van OOK bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de onderneming.

Bedrijven waarin OOK investeert moeten beschikken over een goed onderbouwd ondernemingsplan en worden aangestuurd door goed en betrokken management. Daarnaast is het belangrijk dat de (genormaliseerde) operationele kasstroom positief is. OOK investeert initieel maximaal € 7,5 miljoen risicodragend kapitaal in één onderneming. In de meeste gevallen zal OOK investeren in een minderheidsbelang. OOK heeft geen harde grenzen ten aanzien van de grootte van de onderneming, maar richt zich op bedrijven met een ondernemingswaarde tot circa € 30 miljoen. OOK heeft geen sectorfocus, maar investeert niet in startende bedrijven en bedrijven die actief zijn in de sectoren vastgoed, financiële instellingen of strategisch militaire productie, of in bedrijven waar een zware herstructurering moet plaatsvinden.

MKB Impulsfonds
Het MKB Impulsfonds verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen aan ondernemers met groei-ambitie. De looptijd van een lening ligt tussen de 3 en 7 jaar. Om in aanmerking te komen voor een lening via dit fonds moet een bedrijf minstens twee jaar bestaan, minimaal drie vaste werknemers in dienst hebben en een omzet behalen van minstens € 600.000. Sectoren die vanwege het hoge risico zijn uitgesloten zijn de natte horeca, financiële dienstverlening en onroerend goed/vastgoedontwikkeling. Via het fonds is het mogelijk om een achtergestelde lening te verkrijgen, waardoor deze financiering goed gecombineerd kan worden met andere financieringsoplossingen. Het kapitaal van het fonds wordt beschikbaar gesteld door pensioenfondsen.

FundiQ
Op 19 december 2016 is FundIQ Mezzanine I gelanceerd, een nieuw fonds die achtergestelde leningen tussen de EUR 250.000 en EUR 2.500.000 verstrekt aan het MKB in Nederland. De looptijd van de leningen bedraagt doorgaans 3 tot 6 jaar en de aflossing begint na 18 maanden. Vervroegd aflossen is niet mogelijk. De kredietnemer betaalt jaarlijks rente over de lening en geen afsluitprovisie bij het aangaan van de lening.

Overig
Naast bovengenoemde fondsen zijn er ook diverse regionale investeringsfondsen actief. Vaak worden deze bijvoorbeeld ondersteund door de Provincie, zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord of de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied.

Tenslotte zijn er ook diverse specialistische stimuleringsfondsen actief. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Oranje Handelsmissiefonds, opgericht door ING en Air France-KLM. Het betreft een stimuleringsprogramma voor bevordering van de internationale handel van het Nederlandse MKB. Het fonds, dat samen met ondernemersvereniging MKB Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgevoerd, gaat jaarlijks 10 MKB-ondernemers selecteren, die elk een handelsmissiepakket ter waarde van € 10.000 krijgen aangeboden.