MKB Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.
Het werkt als volgt. Een bedrijf schrijft een lening uit waar beleggers op kunnen intekenen. Die lening wordt opgeknipt in – verhandelbare – coupures van bijvoorbeeld € 500 of € 1.000: de obligaties. De afspraken over looptijd, rente en (tijdstip van) aflossing kunnen verschillen, in de regel wordt een vaste of variabele rente beloofd: de coupon. Het leenbedrag bedraagt in de regel € 10 tot € 25 miljoen, maar er zijn ook veel kleinere obligatieleningen mogelijk. Zo’n obligatie krijgt doorgaans een notering aan een beurs of kan onderhands verhandeld worden. Als ondergrens hanteren wij € 1.500.000.

 

Deze financieringsvorm is vooral geschikt voor bedrijven met een relatief laag risicoprofiel, die gedurende de looptijd van de lening voldoende cashflow genereren om de rente te betalen en aflossingen te doen. Het zijn vaak de bedrijven in het hogere segment van het mkb, die ook bij de bank al op de radar staan. Voor Startups, of groeiondernemers in een risicovolle branche is deze financieringsvorm vaak niet geschikt.

Welke vormen van MKB obligaties zijn er?
Er bestaat een grote variëteit aan soorten obligaties. De meest bekende vorm keert een vaste rente uit over het nominale bedrag, maar er bestaan ook soorten die een deels of geheel variabele rente uitkeren, die eens in de zoveel tijd bepaald wordt. Er wordt dan gesproken over een ‘obligatie met floating rate’. Verder zijn er step-up bonds, waarvan de rente over de tijd stijgt. Ook geheel renteloze obligaties, de zogenaamde nulcouponobligaties, bullets of zerobonds zijn voorhanden. Converteerbare obligaties hebben bepaalde optie aspecten. Vaak heeft een obligatie een bepaalde looptijd. Er bestaan echter ook eeuwigdurende obligaties (perpetuals). Sommige obligaties zijn achtergesteld.

Helemaal zelf een obligatie uitgeven en daarmee de boer op gaan, is vaak niet mogelijk. Je zult op een kredietbemiddelaar of financieel adviesbureau moeten afstappen met ervaring bij het plaatsen van mkb-obligaties.

Wie zijn de aanbieders van MKB obligaties?
Er zijn in Nederland diverse partijen die MKB obligaties uitgeven. Bijvoorbeeld het MKB Fonds investeert in degelijke en volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een positieve cashflow, bewezen marktpositie en goede vooruitzichten. Dit houdt in dat zij tenminste vijf (5) jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland en een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat minimaal dezelfde omzet en winst in de komende vijf (5) jaren zijn te verwachten. MKB Fonds is niet actief in een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. MKB Fonds investeert niet in MKB-bedrijven waarvan onvoldoende duidelijk is wat het produceert en verkoopt. MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een groot verschil tussen Hollandse MKB-obligaties en bijvoorbeeld de Duitse variant, is de rating. Duitse MKB-obligaties krijgen een rating en staan onder toezicht van de Bafin, de Duitse toezichthouder. In Nederland is dit nog niet het geval. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt momenteel de obligatiemarkt in Nederland en waarschuwt beleggers zich eerst goed op de hoogte te stellen van het soort obligatie waarin ze stappen. Een obligatiehouder is altijd achtergesteld bij een bank en heeft, afhankelijk van het soort afspraken, dus minder zekerheden als het gaat om de lening. In Nederland is een rating vanwege de hoge kosten en relatief kleine leenbedragen (nog) niet aantrekkelijk.

Deze financieringsvorm kan vooral die ondernemingen uitkomst bieden, die wat minder afhankelijk willen zijn van hun banken en hun financieringsrisico willen spreiden. Want zo weten we sinds de kredietcrisis: ook banken kunnen omvallen. Zo zijn er voorbeelden van bedrijven die een banklening afsluiten om hun werkkapitaal te financieren en bijvoorbeeld ten behoeve van een investering in machines of andere kapitaalgoederen een obligatie uitschrijven. Een obligatie uitgeven betekent ook dat je als bedrijf de kapitaalmarkt betreedt, met alle aandacht die daarbij hoort. Het kan daarmee ook een handig opstapje zijn naar bijvoorbeeld een beursgang.