Microfinanciers

Microfinanciering is de afgelopen jaren in Nederland in een stroomversnelling terechtgekomen. Mede door het werk van de Raad voor Microfinanciering is het besef gegroeid dat Microfinanciering een plaats in de samenleving verdient. Voor aanbieders van microfinanciering geldt in Nederland geen aparte wet- en regelgeving, maar zij kunnen in bepaalde gevallen wel te maken krijgen met toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gemiddelde Nederlandse aanbieder van Microfinanciering heeft niet te maken met het toezicht van de AFM en DNB, omdat deze zich beperkt tot bedrijfskredieten en zijn financieringsmiddelen vooral bestaan uit projectgebonden fondsen, giften en subsidies.

Welke aanbieders van microfinanciering zijn er?
Er bestaan diverse kleinschalige initiatieven op het gebied van microfinanciering. Deze zijn veelal gericht op een bepaald onderwerp en hebben lang niet altijd financiële onafhankelijkheid van de verkrijger tot doel. Landelijk is Qredits de belangrijkste verstrekker van Microkrediet. Daarnaast verstrekken veel gemeentes micro kredieten tussen de € 5.000 en € 35.000.

Welke vormen van microfinanciering zijn er?
Qredits verstrekt twee type leningen. Microfinanciering tot € 50.000 voor startende ondernemers en MKB-financiering tot € 150.000 om reeds bestaande ondernemers een stap verder te helpen.
Je komt in aanmerking voor een Microkrediet via Qredits als je ouder dan 18 bent, een startende ondernemer bent of een bestaande ondernemer bent met minder dan 5 werknemers. Je bedrijfsactiviteiten moeten plaats vinden in Nederland en je moet beschikken over een uitgewerkt ondernemingsplan;
De voorwaarden van het MKB-krediet van Qredits zijn dat je 18 jaar of ouder moet zijn en een startende- of bestaande ondernemer bent of een bedrijf gaat overnemen. Je exporteert niet voor 100% naar buitenland en je hebt geen bancair krediet of een bancair krediet van minder dan € 150.000. Je maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 150.000.
Om voor microfinanciering via een gemeente in aanmerking te komen, geldt vaak de voorwaarde dat je in het werkgebied van de betreffende gemeente moet wonen. Voor de voorwaarden per gemeente verwijzen wij u naar uw eigen gemeente.

Wat zijn de voor- en nadelen van microfinanciering?
Net als bij een bank dien je bij Qredits goed beslagen ten ijs te komen. Qredits kijkt streng toe of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen worden nageleefd, maar als je goed communiceert is eventueel uitstel van aflossingen mogelijk.
Een voordeel van microfinanciering via Qredits kan zijn dat je begeleiding aan kunt vragen van een bedrijfscoach. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten. Qredits biedt zowel tools als persoonlijke begeleiding aan kleine en middelgrote ondernemers. Coaches van Qredits zijn veelal (oud-)ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en professionals uit het bedrijfsleven. Zij fungeren als sparringpartner, denken met je mee, maar beslissen niet. Daarnaast kunnen coaches hun specifieke kennis en ervaringen met je delen en zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten.
Een voordeel kan zijn dat bij microfinanciering minder zekerheden worden gevraagd aan ondernemers dan bij de bank. Een nadeel is vaak wel dat bijna altijd persoonlijke aansprakelijkheid wordt gevraagd. Daarnaast moet je altijd een afwijzing of doorverwijzing van een bank hebben. Tenslotte is van belang dat je bij Qredits alleen terecht kunt voor kleinere financieringen tot een maximum van € 150.000.
Microfinanciering kan niet worden gebruikt voor onroerend goed en niet worden gebruikt om tekorten in de bestaande bedrijfsvoering mee op te vangen.