Krediet Unies

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit de kas. Krediet gevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Kredietunies kunnen van het Ministerie van Economische Zaken goedkeuring verkrijgen om toe te treden tot de regeling BMKB Kredieten. Dit betekent dat een kredietunie dan financieringen kan verstrekken met een borgstelling vanuit de overheid van 50%, indien de ondernemers die financiering wensen zelf onvoldoende zekerheden kunnen verstrekken.

Welke verschillende vormen van kredietunies zijn er?
Er is op dit moment sprake van twee verschillende Kredietunie modellen. Beide Kredietunie modellen zijn coöperaties waarbij zowel kredietnemers als kredietgevers lid zijn van de coöperatie. In beide modellen is sprake van een ”common bond” tussen de leden, en worden kredietnemers ondersteund door een coach om de slagingskans van de kredietnemer te vergroten.

Het risk-sharing (of kas) model is het oorspronkelijke kredietunie model. In dit model brengen kredietgevers geld samen in de kredietunie in een gezamenlijke kas, en investeren zij gezamenlijk  vanuit deze kas. Er wordt geïnvesteerd in leningen aan kredietnemers die ook lid zijn van de kredietunie.  In dit model investeren kredietgevers samen en wordt het investeringsrisico gespreid over de leden. Om aangetrokken gelden en uitstaande leningen te matchen is cash management noodzakelijk.

In het bemiddelingsmodel treedt de Kredietunie op als kredietbemiddelaar tussen de  kredietgevers en kredietnemers, die ook allen lid zijn van de kredietunie. Een kredietgever investeert rechtstreeks in een kredietnemer waar hij in wil investeren, eventueel samen met andere investeerders. In dit model wordt het risico niet gespreid over de leden. Cash management is niet noodzakelijk omdat er geen gezamenlijke kas is, middelen worden rechtstreeks uitgezet bij de kredietnemer.

Welke Kredietunies zijn er actief?
De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is een vereniging die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland faciliteert en begeleidt. De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte in een gespecialiseerde kredietverstrekker voor het MKB. Voorbeelden van Kredietunies zijn de Kredietunie Amsterdam, de Kredietunie Noord-Holland Noord en de Kredietunie Haarlemmermeer.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Kredietunies zijn nog een relatief nieuw fenomeen. Er is nog weinig ervaring mee op gedaan en er is ook nog geen wetgeving op dit gebied. Een wetsvoorstel dat de oprichting van kredietunies mogelijk maakt en voorwaarden stelt aan de bedrijfsvoering is in de maak.

Een andere beperking is vaak dat kredietunies sterk lokaal georiënteerd zijn, dus dat alleen ondernemers in een bepaalde regio mogen deelnemen. Deze lokale oriëntatie vergroot vaak wel de betrokkenheid maakt het mogelijk om lokale kennis te gebruiken.

Krediet Unies verstrekken geen risicokapitaal. Startersfinanciering en financiering ten behoeve van research and development zullen dan ook niet snel door een Krediet Unie worden verstrekt. De financiering dient ten behoeve van het bedrijf en haar bedrijfsvoering. Een financiering voor uitsluitend de aanschaf van zakelijk onroerend goed zal je dan ook niet krijgen.

Tot slot hebben kredietunies het voordeel dat ze financiële dienstverlening mogelijk maken zonder tussenkomst van een bank. Het te financieren bedrag bij Krediet Unies is doorgaans maximaal € 250.000. Combinatie met andere financieringen is hierbij goed mogelijk.