Formal investors

Bij formal investors maken we onderscheid tussen de volgende groepen:

Familie en vrienden (Family, Friends and Fools)

Vrienden en familie vormen de belangrijkste bron van risicodragend vermogen buiten de ondernemer zelf. Zij kunnen vooral in de beginfase (voorbereiding, startfase) het vertrouwen geven en de plannen van een ondernemer steunen. De bedragen gaan meestal de € 30.000 nauwelijks te boven en hebben doorgaans de vorm van een persoonlijke lening zonder onderpand of aandelenruil.

Werknemersparticipatie
Een werknemersparticipatie is een regeling waarbij aan werknemers de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen in het kapitaal (vermogen) en de winst van de onderneming. Het doel is om de motivatie en de prestaties van de werknemers te verhogen: hoe groter hun bijdrage des te groter is de (wat simpel uitgedrukt) winst van de onderneming. Winstdeling in contanten of aandelen komt het meest voor. Aan de regeling mogen bestuurders niet deelnemen.

Er zijn vier vormen van werknemersparticipatie:
• winstdeling in contanten of in aandelen is het meest populair omdat het risico bij de winstdeling nihil is. Als er geen of te weinig winst wordt gemaakt, vindt er geen winstdeling plaats;
• obligaties: bij deze regeling kopen werknemers een obligatie die ze na verloop van tijd kunnen omwisselen voor aandelen in het bedrijf;
• opties: met een optie krijgt een werknemer het recht om binnen een bepaalde looptijd het aandeel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde koers. Vanwege het kelderen van de beurs is deze vorm van werknemersparticipatie impopulair geworden;
• aandelen & certificaten van aandelen. Bij een aandelenregeling kunnen werknemers aandelen in het bedrijf kopen en worden hierdoor deels mede-eigenaar van het bedrijf.

Er zijn diverse (fiscale) regels van toepassing op werknemersparticipaties. Een daarvan luidt bijvoorbeeld dat het totaal bedrag van deelname in het kapitaal en de winst niet meer dan 10% van het bruto loon mag zijn. Daarnaast kan de problematiek van het zogenaamde lucratieve belang relevant zijn. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de site van de Belastingdienst.