Effectenbeurs

Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. Kopers en verkopers kunnen via de handelsfaciliteit die de effectenbeurs biedt hun waardepapieren aan elkaar aanbieden. Daarnaast maakt het de uitgifte van nieuwe effecten mogelijk en regelt het de uitkering van bijvoorbeeld dividend. De handel in effecten is alleen mogelijk als deze genoteerd staan aan een bepaalde beurs.
Een onderneming die haar aandelen aan de beurs wil laten verhandelen, zorgt voor een beursgang. Dit wordt ook wel een Initial Public Offering, een IPO genoemd. Tijdens de beursgang is het verplicht om een prospectus op te stellen en er daarmee voor te zorgen dat beleggers zich in kunnen lezen over de onderneming. Daarnaast dienen bedrijven ervoor te zorgen dat ze meer informatie verstrekken over de introductie op de beurs zelf, zodat beleggers zich kunnen inschrijven voor de aandelen en het mogelijk is om kapitaal te verzamelen, om verder te investeren of groter te groeien.

Welke soorten zijn er?
Onderscheid kan worden gemaakt in beurzen voor genoteerde en niet-genoteerde effecten. Traditioneel gezien is de handel in effecten alleen mogelijk als deze genoteerd staan aan een bepaalde beurs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende onderdelen van Euronext, zoals de AEX, de AMX of de AScX.
De beurs voor niet genoteerde effecten is een platform voor zowel ondernemingen als beleggers. Ondernemingen kunnen kapitaal aantrekken door de nieuw uit te geven effecten (o.a. aandelen en obligaties) te noteren op deze beurs. Verder kunnen ook al bestaande effecten verhandeld worden. Het kenmerkende van deze beurs is dat de handel rechtstreeks tussen de deelnemers plaatsvindt, van bemiddeling door de beurs is geen sprake.

Welke beurzen voor effecten zijn er naast de Euronext?
Een voorbeeld van een beurs voor niet genoteerde effecten is NPEX (Nederlandsche Participatie Exchange B.V.). NPEX is een handelsplatform (online beurs) waarop effecten verhandeld worden die niet verhandelbaar zijn op enig andere beurs in Nederland (of daarbuiten). NPEX richt zich op bedrijven op zoek naar verhandelbaarheid (liquiditeit) van de door deze instellingen uitgegeven effecten. Hierbij is NPEX met name geschikt voor notering van bedrijven waarbij het te verwachte aantal transacties per dag laag is. Op NPEX zijn verschillende soorten transacties mogelijk. Aangesloten beleggers kunnen via een veilingmethodiek onderling stukken kopen en verkopen. Uitgevende instellingen kunnen nieuwe effecten aanbieden (emissie). En beleggers in open fondsen kunnen stukken terug verkopen aan het fonds.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Tijdens een beursgang is het mogelijk om miljoenen tot miljarden euro’s aan kapitaal te verzamelen, afhankelijk van de belangstelling en de waarde van de onderneming. Dit maakt het mogelijk om snel verder te groeien, andere ondernemingen over te nemen of in de diepte te investeren. Wat dat betreft kan een beursgang een onderneming helpen om kapitaal te verzamelen, maar komt daar informatie- en regeltechnisch behoorlijk wat bij kijken. Kapitaal ophalen via de beurs is daarom meestal alleen geschikt voor grotere ondernemingen met een grotere kapitaalbehoefte. Wij hanteren € 1.500.000 als ondergrens.