Crowdfundingplatformen

Crowdfunding is een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Via crowdfunding platformen komen vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar. Crowdfunding heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen, omdat vraag en aanbod van kapitaal elkaar makkelijk via verschillende kanalen kunnen vinden. Crowdfunding bestaat al jaren maar ontwikkelt zich steeds meer als een alternatief van de traditionele (bank)financiering.

Voor investeerders is het interessant, omdat zij een hoger rendement kunnen behalen dan de creditrente die ze krijgen op hun spaarrekening bij de bank. Bij crowdfunding is rendement echter meestal niet de enige reden om te investeren in een bepaald project. Het gaat de investeerder vaak vooral ook om goodwill richting de ondernemer of initiatiefnemer en het goede gevoel dat de investeerder krijgt als hij kan bijdragen aan een initiatief waar hij helemaal achter staat.

Vaak vormen vrienden, familie en bekenden het begin van een crowd. Zij raken enthousiast door het plan en willen graag helpen om het plan mede te realiseren. Om een crowd groot genoeg te krijgen, zullen ook mensen van buiten het eigen directe netwerk aangetrokken moeten worden. Voor hen zal doorgaans meer moeite gedaan moeten worden voordat ze bereid zullen zijn om in een plan te investeren. Sympathie en vertrouwen zijn hierbij van groot belang.

Welke varianten van crowdfunding zijn er?
Crowdfunding kan op verschillende manier plaatsvinden. Ten eerste het Donatiemodel. Hierbij wordt er geld geschonken aan een goed doel, zonder dat hiervoor enige vergoeding of een andere vorm van beloning tegenover staat.

Ten tweede het Sponsoringmodel. Hierbij wordt een project ondersteund tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie. Crowdfunders krijgen een kleine beloning voor hun bijdrage, zoals bijvoorbeeld tickets voor een voorstelling, een cd of boek. Belangrijk is dat de waarde van de beloning vele malen kleiner is dan het geldbedrag dat de crowdfunder bijdraagt.

Ten derde het Leenmodel. Hierbij lenen investeerders geld uit tegen een bepaald rendement. Crowdfunders ontvangen een periodieke vergoeding voor hun bijdrage en zullen uiteindelijk ook hun oorspronkelijke inleg volledig terugbetaald krijgen.

Ten vierde het Investeringsmodel. In deze variant participeren investeerders daadwerkelijk in een bedrijf en worden vaak ook aandeelhouder van dit bedrijf. Crowdfunders ontvangen dan vaak een financiële vergoeding die afhankelijk is van de omzet of winst die wordt behaald.

Welke aanbieders van crowdfunding zijn er?
Er zijn inmiddels talloze crowdfunding platformen beschikbaar, zowel nationaal als internationaal. Het aantal crowdfunding platformen groeit nog steeds. Omdat wij ons beperken tot de zakelijke financiering hebben we het hier over de varianten ‘lenen’ en ‘investeren’. Omdat deze varianten de belangen van geldgevers kunnen schaden dienen platformen die deze varianten aanbieden in Nederland te beschikken over een vergunning of ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er zijn momenteel twee platformen in Nederland die over een AFM-vergunning beschikken, namelijk Geldvoorelkaar en CrowdAboutNow. Daarnaast zijn er meerdere platformen die beschikken over een ontheffing van de AFM.

Wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding?
Crowdfunding leidt vaak tot een goede binding met de investeerders. Dit leidt indirect naar een betere binding met klanten, omdat in veel gevallen de investeerder ook een klant is. Daarnaast geeft de publieke gang naar de crowd de geldlener een beter inzicht in zijn marktpotentieel. Door direct in contact te treden met klanten krijgt de ondernemer veel informatie over zijn afzetmarkt. Een ander groot voordeel is vaak dat wanneer er (risicodragend) kapitaal is binnengehaald, een bank vaak bereid is additionele financiering te verstrekken tegen gunstiger voorwaarden. De rente die betaald moet worden via de crowd is vaak hoger en dan is het wel zo aantrekkelijk om dit te combineren met een aanvullende bankfinanciering met een gunstiger rentepercentage.

Bij veel van de aanbieders kunnen bedragen worden opgehaald tot € 500.000. Het combineren van crowdfunding met andere financieringen is toegestaan.