Banken

Een bank is een financiële instelling. Personen en bedrijven kunnen tegen een bepaalde vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is voor de bank een belangrijke inkomstenbron.
Banken houden zich bezig met het verzorgen van betalingsverkeer, het verstrekken van financieringen, de handel in vreemde valuta, het voor ondernemingen en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen, met de handel in effecten, met vermogensbeheer voor derden, met het bewaren van effecten voor derden en met het afhandelen van financiële transacties op de beurs.

Welke soorten banken zijn er?
Er zijn diverse soorten banken te onderscheiden. Consumentenbanken richten zich op dienstverlening aan particulieren door middel van het mogelijk maken van betalingsverkeer, sparen en kredietverstrekking. Omdat betalen, sparen en lenen worden gezien als maatschappelijk noodzakelijke (nuttige) activiteiten, worden deze banken ook wel nutsbanken genoemd. Voorbeelden van consumentenbanken zijn bijvoorbeeld Regio Bank en KNAB.

De Private Bank is een bank voor vermogenden. Bij de meeste van deze banken geldt dat pas een rekening kan worden geopend wanneer er een bepaald minimumbedrag gestort wordt. Voorbeelden van dergelijke banken: Staalbankiers, Theodoor Gilissen Bankiers, Van Lanschot Bank, MeesPierson en het Zwitserse UBS.

De zakenbanken, ofwel investeringbanken, voeren voor bedrijven de plaatsing van aandelen en obligaties op een effectenbeurs uit. Ze spelen ook een actieve rol in het fuseren en in het opsplitsen van bedrijven. Zakenbanken handelen daarnaast, veelal op risicovolle wijze, voor eigen rekening. Bekende voorbeelden zijn Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citygroup, en Merrill Linch.

Tenslotte de Algemene oftewel universele banken. Feitelijk combineren deze banken het consumentenbankieren met het zakenbankieren. Voorbeelden in Nederland zijn ABN Amro Bank, ING Bank en de Rabobank.

Welke overige banken zijn er in Nederland actief?
Triodos Bank is een duurzame bank. Haar missie is om geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Triodos Bank financiert uitsluitend projecten op het gebied van natuur en milieu, energie en klimaat, biologisch voedsel en landbouw, de sociale economie en kunst en cultuur.

In Nederland zijn een aantal banken die uitsluitend actief zijn op het gebied van de financiering van (commercieel) vastgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de FGH Bank (onderdeel van de Rabobankorganisatie), de Rijnlandse Hypotheekbank (RNHB, ook onderdeel van de Rabobank), ING Real Estate Bank en de Bank voor de Bouwnijverheid.

Wist u overigens dat u voor de financiering van monumentaal onroerend goed ook terecht kunt bij het Nationaal Restauratie Fonds? Het Nationaal Restauratie Fonds verstrekt financieringen en betaalt subsidies uit aan eigenaren van monumenten voor de aankoop, restauratie of onderhoud van monumentenpanden.

Helaas zijn er in Nederland op dit moment nauwelijks buitenlandse banken actief die financieringen verstrekken aan het MKB. De Deutsche Bank heeft zich voor het grootste deel terug getrokken uit de zakelijke markt in Nederland. Als mogelijkheid wordt nog wel eens de Svenska Handelsbanken genoemd, een Zweedse bank.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
In het algemeen is een bank een betrouwbare en professionele partner voor financieringsoplossingen. Een bank is echter ook gewoon een commerciële instelling waar geld verdiend moet worden. Banken hebben de afgelopen jaren hun risicoperceptie flink aangescherpt. Ze financieren een stuk minder makkelijk dan een aantal jaren terug, omdat ze zelf geconfronteerd worden met strengere kapitaalseisen om de stabiliteit van het financiële systeem zoveel mogelijk te kunnen borgen.

Een groot voordeel van een bank ten opzichte van een investeerder, is dat u uw aandelen geheel in eigen bezit houdt en dus geen zeggenschap weggeeft aan een derde. Bovendien is een banklening vaak goedkoper dan kapitaal van een investeringsmaatschappij, die veel hogere rendementseisen stelt. Wel wil een bank altijd zo veel mogelijk zekerheid ter dekking van een financiering. Bij veel andere financiers speelt dit vaak minder een rol.

De inbreng van eigen kapitaal is veelal een must om voor een bancaire financiering in aanmerking te komen. De vermogensstructuur dient er in de ogen van de bank gezond uit te zien (hoeveelheid werkkapitaal, verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, en tussen kort vreemd vermogen (bijvoorbeeld crediteuren) en lang vreemd vermogen (zoals bankleningen)).

De focus bij een bank ligt altijd primair op goed ondernemerschap. Hoe ben je als persoon? Heb je de zaken voor elkaar? Hoe presteert jouw onderneming? Een bank heeft altijd de behoefte aan zo actueel mogelijke cijfers en een prognose van minimaal 2 tot 3 jaar vooruit. De winstgevendheid in de toekomst moet je als ondernemer kunnen aantonen. Een nieuwe financiering ter dekking van door de onderneming geleden verliezen, wordt door banken over het algemeen niet verstrekt. Indien u meerdere bedrijven heeft, zult u voor al deze bedrijven de verwachte resultaten inzichtelijk moeten maken. Ook wanneer de financiering maar voor 1 van deze bedrijven wordt aangevraagd.