Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

De overheid staat voor 95 procent garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en zullen een rente hebben van maximaal 4 procent. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro en maximaal 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Het streven is om de regeling vanaf half mei 2020 beschikbaar te hebben.

Inhoud Ondernemingsplan

Vaak krijgen wij de vraag wat een financier minimaal aan informatie wenst te zien in een Ondernemingsplan ten behoeve van de start of uitbreiding van een bedrijf. Een dergelijk plan is natuurlijk maatwerk en afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is. Maar in algemene zin kan gedacht worden aan de volgende hoofdstukindeling

• Inleiding

• De ondernemer(s) (CV)
o Persoonlijke gegevens / gezinssituatie
o Werkervaring – opleiding, nevenactiviteiten
o Kwaliteiten en motivatie

• De onderneming
o Historie (bestaande onderneming(en) en bestaand concept) voor zo ver van toepassing
o Motivatie waarom nieuwe onderneming / activiteit dan wel waarom start onderneming?
o Structuur/organogram (juridisch) en motivatie rechtsvorm
o Beschrijving:
 Product of dienst, assortiment en activiteiten
 concept/verdienmodel
 Plaats/locatie/omgeving
 Huisvesting/indeling object
 Strategie en Doelgroep
 Personeel (wie doet wat)
 Marketing
 Leveranciers/overige samenwerkingspartners
 Kwaliteit/certificering

• De markt
o Marktbeschrijving
 brancheperspectief
 Trends en ontwikkelingen
 Kansen en bedreigingen
o Concurrentie analyse
 Onderscheidend vermogen
o Klant analyse

• SWOT analyse
o Sterktes
o Zwaktes
o Kansen
o Bedreigingen

• Investeringsbegroting en Financieringsopzet

• Financieel Plan
o Rentabiliteit
o Solvabiliteit
o Zekerheden
o Openingsbalans
o Exploitatieprognose
o Liquiditeitsprognose

• Conclusie Haalbaarheid & Financierbaarheid

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een Ondernemingsplan, neem dan contact met ons op.