Het elektronisch indienen van je Financieringsaanvraag

Banken verstrekken nog maar mondjesmaat financieringen. Het is een veelgehoorde opmerkingen in de MKB-praktijk, al blijkt dit volgens de financiële instellingen zelf toch iets genuanceerder te liggen. Zij zeggen dat er met een goed plan en voldoende eigen vermogen veel mogelijk is.

Lees meer