Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Met name kleinere mkb’ers hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Banken hebben daarom de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld.

Lees meer

Waarom moet ik in privé borg staan voor de financiering van mijn bedrijf?

Bij het financieren van zakelijke activiteiten van een Besloten Vennootschap komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer in privé wordt gevraagd mee te tekenen voor een zakelijke financiering.

Een persoonlijke borgstelling, af te geven door de ondernemer, is  vaak het sluitstuk van een financieringsofferte. Bijna altijd zijn dan al diverse activa van de onderneming als zekerheid verstrekt en komt daarbovenop dus nog die persoonlijke borgstelling. Dat leidt nog wel eens tot ongenoegen en irritatie bij ondernemers. “Waarom moet ik mij persoonlijk verbinden als ik al zoveel zekerheden heb afgegeven?”. Vaak zal het antwoord van de bank zijn dat er een persoonlijk commitment van de ondernemer moet zijn. ”In hoeverre gelooft u zelf in uw plan en bent u bereid zich daar persoonlijk aan te verbinden?”

Lees meer