Lage rente ook voor u?

Hoe kan ik als ondernemer profiteren van de lage rentestanden? De huidige marktrente is extreem laag, maar voor veel ondernemers is het knap lastig om daarvan te profiteren. Oversluiten? Herfinancieren? Banken houden zich van de domme en schermen met hoge risico-opslagen.

Lees meer

De Beurs ook geschikt voor het MKB als financieringsbron?

Onlangs was in het Financieel Dagblad te lezen dat onder Nederlandse bedrijven een hausse gaande is aan zogenaamde IPO’s, ondernemingen die via een beursnotering geld ophalen. Ook steeds meer mkb’ers vinden in de beurs een nieuwe manier om aan financiering te komen, al zoeken zij hun heil vooral in obligaties en dus minder in aandelen. Met de huidige lage spaarrente zijn beleggers daar ook in geïnteresseerd, dankzij de hoge coupons. De obligaties worden in veel gevallen binnen enkele weken volgeschreven.

Lees meer

Nieuwe vorm van Stapelfinanciering : Kredietunie en Qredits

Stapelfinanciering is het combineren van financieringen van verschillende financiers voor een kredietnemer. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) start een speciale service voor stapelfinanciering en gaat samenwerken met Qredits. De VSK start een zogenoemde stapeldesk die voor kredietunies het financieren van een kredietnemer samen met andere financiers gaat faciliteren.

Lees meer

Geldvoorelkaar.nl lanceert twee nieuwe producten

Vanaf 1 juni jongstleden heeft crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl haar productportfolio uitgebreid met de aflossingsvrije lening en de groeilening. Een mooie ontwikkeling waardoor crowdfunding steeds vaker geschikt is als passende financieringsmogelijkheid voor MKB ondernemers.

Lees meer

Provincie Noord-Holland stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor duurzame innovaties

De provincie Noord-Holland gaat 18 miljoen euro beschikbaar stellen om MKB’ers te helpen bij de realisatie van innovatieve plannen. Naast een financiële bijdrage zal de provincie ondernemers ook begeleiden in het zoeken naar andere financieringsmogelijkheden en biedt zij steun bij het opstellen van een kansrijke business case.

Lees meer