Hebben banken het financieren van het MKB nog steeds als kerntaak?

De kredietverlening aan het MKB blijft een kerntaak van banken volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Eerder gaf minister Kamp van Economische zaken kritiek op de banken, omdat in zijn ogen de banken het laten afweten bij de financiering van het MKB. Er worden te veel kredieten afgewezen. De voorzitter van de NVB reageert hierop door te stellen dat er voor gezonde bedrijven met een goed ondernemersplan nog steeds voldoende financieringsmogelijkheden zijn.

Lees meer

Slagingskans kredietverlening kleinbedrijf neemt toe

De verbetering voor de kleine bedrijven op het gebied van kredietverlening blijkt uit de Financieringsmonitor die de minister van Economische Zaken 13 januari jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Echter is het voor de kleine bedrijven nog steeds moeilijk om de gewenste financiering te krijgen.

Lees meer

Sturen op cijfers en het nut van het werken met een begroting

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers die bewust en actief met een begroting werken succesvoller zijn, omdat ze gericht sturing kunnen geven aan hun bedrijf. De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze hun verwachte inkomsten en uitgaven opnemen. De begroting is dan vaak een onderdeel van het ondernemingsplan. Bij een financieringsaanvraag maakt de gemiddelde ondernemer (verplicht) een aantal begrotingen, maar zodra de financiering rond is, kijkt hij er niet meer naar om. Dat is zonde. Een begroting gebruiken heeft veel voordelen.

Lees meer

Microfinancieringen krijgen via Qredits extra impuls van EIB-Groep

De Nederlandse instelling voor microfinanciering, Qredits, krijgt extra middelen van de Europese Investeringsbank Groep (EIB en EIF) voor het ondersteunen van de Nederlandse MKB bij de toegang tot financieringen voor kleine (micro) bedrijven. De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt 100 miljoen euro aan Qredits en het Europees Investeringsfonds (EIF) dekt voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro het kredietrisico op nieuwe leningen aan kleine en micro-ondernemingen af. De overeenkomsten zijn begin januari 2016 getekend.

Lees meer

Crowdfunding opnieuw verdubbeld

Uit onderzoek van crowdfunding bureau Douw&Koren blijkt dat er gedurende 2015 in Nederland € 128 miljoen is opgehaald middels crowdfunding verspreid over ruim 3.500 projecten. Het opgehaalde bedrag is hiermee opnieuw verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. De afgelopen vier jaar is crowdfunding in Nederland jaarlijks verdubbeld.

Lees meer