Investeerder als alternatieve financier

De afgelopen jaren waren turbulente tijden voor veel ondernemers in economisch zware tijden. Voor velen een kwestie van overleven. Als je als ondernemer nog niet gewend was te denken en sturen op cash flow, dan word je daar nu vanzelf wel toe gedwongen. Helaas genoeg voorbeelden van ondernemers die worden overvallen door een liquiditeitsprobleem en dan in een 0-1 positie aankloppen bij hun huisbankier. Als de bank al bereid is om mee te gaan, zal dat zijn met zware persoonlijke borgstellingen van de ondernemer. Gelukkig ook voorbeelden van ondernemers die ondanks zware tijden kunnen en willen groeien. Ook daar een uitdaging hoe dit financieel te organiseren en te financieren. Waar er mogelijkheden zijn met een bancair krediet, is dit altijd goedkoper dan het aantrekken van nieuw risicodragend kapitaal. Een combinatie van beide kan echter de financiering van groei versnellen.

Lees meer

Rode vlaggen bij de bank

Een paar dagen voordat de salarissen betaald moesten worden stuurt een mooi MKB bedrijf een mail naar de accountmanager van de bank met het verzoek een verhoging van het krediet om de salarissen te kunnen betalen. Hoewel dit al eerder zonder problemen was gebeurd gingen de bellen op dat moment rinkelen bij de bank en werd het verzoek niet gehonoreerd.

Lees meer

Innovatiekrediet en Innovatieborgstellingskrediet, wat is eigenlijk het verschil?

Voor de financiering van innovatieve projecten zijn meerdere opties mogelijk. Wist u bijvoorbeeld dat er naast een Innovatiekrediet ook een Innovatieborgstellingskrediet bestaat?

Met het Innovatiekrediet financiert het Ministerie van Economische Zaken nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering en de funding komt uit het Innovatiefonds MKB+.

Lees meer

Provincie ondersteunt initiatieven kredietunies

In deze tijd waarin banken terughoudende zijn met het uitlenen van geld, zijn initiatieven als een kredietunie een welkome aanvulling. Een kredietunie is een coöperatieve vereniging waarin ondernemers elkaar geld lenen. Sinds februari van dit jaar heeft de provincie Noord-Holland € 200.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de opstartkosten van kredietunies. De Kredietunie Haarlemmermeer e.o. is de eerste kredietunie die gestart is met een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Met de subsidie van de provincie krijgen de initiatieven voor kredietunies de kans uit te groeien tot coöperaties die ook daadwerkelijk kredieten ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf zullen verlenen.

Lees meer