Crowdfunding in 2014 explosief gegroeid

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm die sterk in opkomst is. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat gedurende 2014 in Nederland voor circa € 37 miljoen aan financiering is verstrekt via crowdfundingplatformen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013. Bovendien zijn er in 2014 19 nieuwe crowdfundingsplatformen geregistreerd die financieringen verstrekken, met name gericht op het MKB. Voor 2015 wordt wederom een sterke groei aan verstrekte financieringen verwacht.

Lees meer

Business Angel als financieringsmogelijkheid te kort bekend en benut

Uit een onderzoeksrapport van eind 2014 inzake informele investeerders en business angels komt naar voren dat het MKB over het algemeen nog onbekend is met de financieringsmogelijkheden van business angels. Met deze conclusie van onderzoeksbureau Panteia is er voor MKB-bedrijven nog een wereld te winnen. Een betere bekendheid met business angels en hun positieve rol bij MKB-bedrijven kan er voor zorgen dat zij elkaar beter vinden.

Lees meer

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB via FundIQ

FundIQ is onlangs opgericht door twee ondernemers met een achtergrond in de Private Equity. FundIQ verstrekt achtergestelde leningen aan het MKB in Nederland om groei, innovatie en een gezonde financieringsstructuur te faciliteren. De achtergestelde lening wordt verstrekt naast een bancaire financiering en eventueel aandelenkapitaal en is daarmee onderdeel van een hybride financieringsoplossing.

Lees meer

Qredits lanceert het Hypothecair Zakelijk Krediet en versoepelt haar financieringsvoorwaarden

Qredits heeft onlangs haar voorwaarden voor het MKB-krediet versoepeld en hierdoor is het MKB-krediet een stuk aantrekkelijker geworden voor ondernemers die actief zijn in het MBK. Waar ondernemers voorheen bij Qredits terecht konden voor een financiering tot maximaal € 150.000 is dit recent verhoogd naar € 250.000. Bovendien zijn de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag versoepeld. Wanneer een onderneming voorheen een bestaand bancair krediet had van groter dan € 150.000 dan kwam de onderneming bij voorbaat niet in aanmerking voor het MKB-krediet. Ondernemers die bijvoorbeeld een bedrijfspand hadden aangeschaft middels een hypothecaire lening, konden dus geen MKB-krediet aanvragen.

Lees meer

Nieuw MKB Impulsfonds – samenwerking NEOS en De Hooge Waerder Corporate Finance

innovatieEen nieuw fonds gericht op MKB-ers is per 24 november jl. gelanceerd en zal vanaf 1 december leningen kunnen verstrekken in de range van € 250.000 tot € 1.000.000. Het fonds verkrijgt bij de start een kapitaal van € 40 miljoen, verstrekt door Pensioenfonds Detailhandel. Echter streeft het fonds er naar in 2015 meerdere pensioenfondsen te laten investeren en dus een groter kapitaal weg te kunnen zetten bij het MKB. Lees meer